Villads

FORORD

En opgave til mig selv, det kræver måske lidt forklaring hvorfor min eriksminde-opgave ikke består af et produkt. Igennem det her år med eriksminde-opgave, har jeg virkelig arbejdet med mange forskellige ideer og “lavet” et par produkter. Men efter at have lavet et produkt eller beslutte mig for en ide. Begyndte jeg at nedgøre min egen ide, fordi jeg aldrig synes den var god nok. Nok fordi jeg satte forventninger for mig selv som ikke eksisterede, så efter at sidde med de ideer og få produkter jeg havde besluttede jeg mig for at jeg vil holde dem til mig selv. Da det er mine “fejl” som jeg vi lære af, fordi jeg har virkelig lært meget om mig selv med hjælp af eriksminde. Så det har ikke været målet, men rejsen. Som jeg kan tage med videre, og bruge når jeg skal nå mit mål.EFTERSKRIFT

Min proces er på en måde mine ee-opgave. Alle de forskellige ideer jeg har haft, alle de gange jeg har stresset ud og opgivet ideer. Min disponering af tid har været meget dårlig, det er min egen skyld. Har haft svært med at disponere min tid ordentligt, hvilke har været skyld i at meget af min tid er blevet spildt. Men det lærer man også meget af, mest af jeg skal lære at bruge min tid ordentligt. 

Jeg kan ikke forklare hvordan jeg kom i mål, synes heller ikke det er vigtigt. Da det ikke var det min eriksminde-opgave endte med at handle om.