Forord

Min opgave er strik.

I alt 10 strikkede projekter i silke, mohair, og uld. 

Jeg har arbejdet med strik og garn som mit udgangspunkt, og har ud fra det skabt de forskellige projekter som alle har fået hver deres udtryk og betydning. 

Min opgave har ikke som formål at vise en færdighed jeg allerede har men derimod at vise den udvikling jeg er gået igennem indenfor faget, og at jeg har lært mere og mere efter jeg har fordybet mig i min opgave. 

Derfor er heller ikke alle projekterne færdiggjorte.

Det eneste mål eller ønske jeg havde om det endelige resultat var at forbedre mig, og lære en masse samtidig med at bevare glæden for at arbejde med strik uden at det skulle stresse mig. 

Tværtimod skulle det gerne give mig ro, og lyst til at lære mere og mere.  Efterskrift 

Jeg har været igennem rigtig mange faser med min Eriksmindeopgave og den har været vidt omkring.. 

Først ville jeg tegne, og så keramik. papir udskæringer osv.. 

Jeg så ikke frem til at lave på min opgave. Det var demotiverende for mig at lave noget som jeg ikke følte jeg kom nogle vegne med. 

At jeg ikke kunne beslutte mig for et emne jeg var tilfreds med gjorde dog også at jeg kom en del bagud tidsmæssigt og at jeg ikke følte jeg kunne nå nok. Derfor blev jeg endnu gladere for min ide om at strikke da min opgave jo på en måde aldrig er færdig. Sådan endte jeg med at strikke. 

Målet var ikke 3 trøjer eller 2 trøjer og en vest, mit mål var at forbedre mig indenfor faget.


Jeg har lært rigtig meget om strik men også om mig selv ved at arbejde med min opgave. 

Jeg arbejder klart bedst og er mest motiveret når jeg bliver udfordret, og laver noget som jeg har en følelse af stolthed over. 

Det fungerede slet ikke for mig at arbejde med de andre ideer jeg havde fordi jeg ikke havde en følelse af at nyde at arbejde med min opgave. 

Jeg ved nu til en anden gang at processen er mindst ligeså vigtig som resultatet og at man skal nyde det man arbejder med når der skal lægges så meget energi i det. 

At strikke giver mig ro og udfordre mig samtidig. 

Det gav mig en god balance i forhold til at min opgave ellers førhen havde stresset mig og demotiveret mig. 

Jeg har lært meget og glæder mig til at kunne lære meget mere.