Malte

Tøj og udsmykning er en stor del af førstehåndsindtrykket, når vi mennesker møder hinanden. Hvad vi tænker om hinanden, er oftfte forbundet med, hvordan vi synes, at andre ser ud. Vi udsender altså en masse signaler til andre mennesker – enten bevidst eller ubevidst igennem vores valg af tøj. 

På den måde er tøjmode, enten bevidst eller underbevidst, med til at bestemme, hvilke grupper vi føler os som en del af. Folk der deler holdninger og interesser vil oftfte gå i tøj, som minder om det tøj, som resten af gruppen har på. 

Det bevidste eller ubevidste tøjvalg kan bruges til at skille sig ud fra mængden. Jeg får inspiration af at møde folk, som tør at være anderledes, at skille sig ud og at sammensatte deres tøj på nye måder. Mit magasin vil have fokus på netop de mennesker, som skiller sig ud fra mængden. 

Tøjvalg kan også bruges til at udtrykke en stemning ved bestemte lejligheder. Ved Konfifirmationer, bryllupper, bytyre, søndagshygge bruges tøjet bevidst til at skabe en bestemt stemning. Ofte er disse begivenheder også forbundet med traditioner og uskrevne regler om hvilket tøj man har på. 


EfterskriftJeg vidste fra processens begyndelse, at jeg gerne ville lave et magasin med billeder af og tekst om tøjmode. Jeg har længe gået op i tøjmode, og i en snak med en bekendt derhjemme, blev jeg klar over at en god vej ind i at finde ud af hvad magasinet skulle indeholde, var at snakke med folk om tøjmode. Samtalerne handlede blandt andet om, hvordan modebegrebet skal afgrænses, da jeg som person har gang i rigtig mange ting og ser mode som noget, der indbefatter meget andet end tøj. Så det handlede altså om at afgrænse magasinets indhold.Valget om at det udelukkende skulle fokusere på tøj, faldt mig ret naturligt, da det er det der interesserer mig mest og fordi at for meget forskelligt indhold ville forvirre. Det ville også have den effekt, at det i høj grad ville komme til at handle om min egen smag, og det ønskede jeg ikke.
I forhold til det konkrete arbejde så falder fotodelen mig let. Jeg er vant til at tage billeder og arbejde med fotografi.Den store udfordring var lave tekst og sætte selve magasinet op. Min ordblindhed har tidligere været en stor udfordring for mig, og har gjort meget skolearbejde svært, og sådan var det også i denne proces. Men jeg har oplevet at motivationen ved at lave det her produkt også har givet mig mod på at arbejde skriftligt og lege med hvordan man formulerer sig.Selve opsætningen foregik i programmet InDesign, som jeg ikke har arbejdet i før. Det tog mange timer at lære at kende, men jeg føler mig ret godt hjemme i programmet nu.Overordnet set har processen var rigtig god. Jeg har ikke tidligere lavet så stort et individuelt projekt, og jeg er meget stolt over at have færdiggjort et produkt som det her, som jeg har lyst til at vise folk.