Generalforsamling og dialog

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling. Vi benytter lejligheden til at gøre status og tage en snak om elevforeningen.
Du er inviteret til en hyggelig dag med generalforsamling, åbne værksteder, fællessang og kaffe selvfølgelig.

Program:
11.00 Mulighed for åbne værksteder
13.00 Generalforsamling og fællessang
15.00 Eftermiddagskaffe
15.30 Sjov på boldbanen
16.00 Konstituerende bestyrelsesmøde for de valgte bestyrelsesmedlemmer

Vi håber, at en hel masse har lyst til at deltage og bakke op om foreningen. Der er ledige pladser i bestyrelsen, som vi skal have besat. Som bestyrelsesmedlem har man mulighed for at udvikle foreningen og planlægge en række fede arrangementer. Går du med nogle tanker og idéer til elevforeningen, så synes vi, at du skal stille op. Ønsker du at stille op, vil vi gerne vide det inden generalforsamlingen, men der er selvfølgelig også mulighed for at melde sit kandidatur til selve generalforsamlingen. For at stille op skal man selvfølgelig være medlem af foreningen.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen for Eriksminde Efterskoles Elevforening.

Og nu til det tekniske. Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen og suppleanter
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt

Følgende medlemmer er på valg:
Signe Nedergaard Justesen, formand, modtager genvalg
Andreas Gram Friedrichsen, ønsker ikke genvalg
Jakob Solkær Pedersen, ønsker ikke genvalg
Silke Kirstine Ekmann Kidholm, suppleant, ønsker ikke genvalg
Jarl Ejsing-Duun, suppleant, ønsker ikke genvalg

Fra bestyrelsens øvrige medlemmer skal der lyde en tak til alle udtrædende for deres store arbejde med at få foreningen op at stå. Vi håber, at se jer alle igen en anden gang.