Generalforsamling og dag på Eriksminde

Nu nærmer tiden sig – Eriksminde Efterskoles Elevforening skal holde sin allerførste generalforsamling. Det glæder vi os rigtig meget til.

Da vi desværre så os nødsaget til at aflyse det sidste arrangement, har vi besluttet at holde en dag, hvor vi inviterer alle elever – nuværende som tidligere – til en dag på Eriksminde. Der vil være åbent i værkstederne, højskolesang og kaffe.

Dagen kommer til at foregå efter følgende program:
– 12:00: Åbent i udvalgte værksteder (keramik og maleri/tegning)
– 13:30: Kaffe og mulighed for indmeldelse i foreningen
– 14:00 Kreativt indslag ved nuværende elever
– 14:15 Højskolesang
– 14:30 Generalforsamling med følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen og 1 suppleant
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt
– Efter generalforsamlingen er der sandwich, hyggesnak og fortsat åbne værksteder.
– Bestyrelsen konstituerer sig.

Vi kommer til at mangle nogle medlemmer i bestyrelsen efter generalforsamlingen. De pladser skal vi have besat. Overvej, om det ikke er noget for dig – og tøv ikke med at skrive til os, hvis du er interesseret eller gerne vil vide noget om det.

Vi i EEE´s bestyrelse håber virkelig at se en masse, så vi sammen kan have en hyggelig eftermiddag og sætte gang i elevforeningen med manér.