Generalforsamling 3. aug. 2019 kl. 11.00

Der indkaldes til generalforsamling lørdag d. 3. august kl. 11 i Storstuen på Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder.

En generalforsamling er en forenings vigtigste møde. Det kræver ikke tilmelding eller betaling og alle medlemmer er velkomne. På forsamlingen fremlægger bestyrelsen (som alle er tidligere elever) deres beretning om foreningens arbejde i året, der er gået, og der vælges en ny bestyrelse. Kom og vær med til at forme din forening og få et unikt indblik i medlemsdemokrati.

Dagsroden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen og en suppleant
6. Valg af to revisorer
7. Eventuelt

Ønsker man at fremsætte et forslag til foreningens arbejde (pt. 4), skal dette sendes til bestyrelsen senest lørdag d. 27. juli. Det kan du gøre på facebook eller til elevforening@eriksmindeefterskole.dk