Skolekreds og bestyrelse

Skolekreds
Skolens bagland er skolekredsen, som er en gruppe af mennesker der har tilknytning til Eriksminde Efterskole og som ønsker at stå bag skolen. Skolekredsen består både af mennesker fra lokalområdet og tidligere forældre, tidligere elever og andre der har kendskab til skolen. Skolekredsen er skolens fundament og skolekredsens årlige generalforsamling er skolens øverste myndighed.

Medlemsskab af skolekredsen koster 100,- kr. årligt

Optagelse i skolekredsen sker efter godkendelse og henvendelse kan ske til skolens kontor på tlf 86556142 eller post@eriksmindeefterskole.dk

Se skolekreds-brochuren


Bestyrelse

Jens Brusgaard – (Fmd.)
jb@fredericiaadvokaterne.dk

Anna Hvejsel

Jørgen Lycke

Anja Karottki

Mette Geil

Suppleanter
Birthe Christensen
Else Skibsted