Kategoriarkiv: 17-18

“Skanderborg” – et video- og lydværk

“SKANDERBORG”
– et video- og lydværk

Fra tirsdag 9.1. til og med lørdag d. 13.1.

Værket “SKANDERBORG” er et video- og lydværk lavet af 19 elever fra Eriksminde Efterskole årgang 17/18. Værket er delt op i 5 sekvenser af 2 minnutters varighed som kører i loop. Værket afvikles henover Jane Balsgaards maleri ’Lyset over Skanderborg Sø.

Videoen er et slags portræt af Skanderborg, og ved at den projekteres op på maleriet, integreres video, maleri og bygning, og derved bliver alle tre dele til et samlet kunstværk.

Ligesåvel som videodelen af projektet forholder lydproduktionen sig til samme oplæg og derfor har alle involverede været underlagt de samme dogmer. Lyden siger noget om de ting som billedsiden ikke nødvendigvis kan, den giver en dybe og kan antyde ting som ligger udenfor billedet. Når man forholder sig til det endelige værk vil der ikke være en én til én oplevelse lyden og billedet imellem, men mere at lyden kommenterer billedsiden som igen kommenterer tilbage på lyden.

Selvom videokunsten har eksisteret på kunstscenen i mere end 40 år, bliver den stadigvæk betragtet som en ny kunstgenrer. I dag oplever vi videokunsten i tæt samspil med andre kunstarter, og den er blevet en fast del af den etablerede kunst på lige fod med maleri, skulptur og musik. Videomediet er ikke en fast størrelse, det er et redskab som kan bruges på mange forskellige måder. Fra en dokumentaristisk tilgang, hvor performances er blevet foreviget, over de mere filmiske metoder, hvor videoen afspejler en kunstnerisk idé. Et videoværk kan være båret af et skarpt koncept, med et politisk og/eller et idealistisk mål, det kan også være legende og fyldt med humor og sarkasme, hvor kunstneren forholder sig ironisk til sin omverden. Kunstnere bruger også mediet på en mere abstrakt måde, hvor det æstetiske, formen og rummet har stor betydning, og hvor videoværket afspejler en undersøgende og eksperimenterende tilgang.

 

Mange videokunstnere arbejder med genrer der omhandler begreber som identitet, krop, køn og eksistens, et simpelt menneskeligt udtryk, en optik som unge mennesker let kan se deres eget liv igennem.

På Eriksminde Efterskole arbejder vi med videokunst som et fag på lige fod med bl.a. keramik og maleri, som bliver udbudt i vores kunst- og værkstedsfag.

Oplægget til eleverne i lød:

I skal lave et værk som tager udgangspunkt i Skanderborg,et geografisk værk, som forholder sig til tid og sted, individ og samfund, subjektivitet og objektivitet, generelt til det at være menneske gennem tid.

Værket skal bestå af minimum tre filmsekvenser, som alle skal kunne ses samtidig i transparente lag.

Arbejdstitler på lag skal være fortid, nutid og fremtid.

Fortid: skal bestå af gamle billeder el filmklip som I finder i arkivet.
Nutid: skal I selv ud og filme on location.
Fremtid: skal I filme jer selv i studie med Green screen baggrund.

I skal finde en metode hvor de tre lag spiller sammen og giver en form for mening.

Opland under overfladen – 12. okt. kl. 19.00

Eleverne på 10. årgang har lavet et antropologisk feltstudie af Saxild, Hou, Ørting, Hundslund, Gylling, Tunø by og Søvind lige uden for kommunegrænsen.
Udstillingen byder på fotos, lydoptagelser og genstande der portrætterer livet under overfladen i byerne i Odders opland.
Eleverne har besøgt Moesgaard museum og fået en grundig indføring i den antropologiske metode. Det handler om at komme så tæt på som muligt. Derfor har eleverne forsøgt at gå i et med byen og set den indefra. De har overnattet hos lokale mens feltstudierne har stået på.

Kom og se elevrnes fortolkning af byerne.
Der vil blive serveret kaffe og kage efter udstillingen

Efterskolernes Dag søn 24. sep. kl. 13-17

ÅBENT HUS

Som alle andre efterskoler i landet afholder Eriksminde også åbent hus søndag den 24. sep. kl. 13 – 17.

Alle er velkomne til en rundvisning og et lille blik ind i hvordan det er at være på efterskole.  Se hvad eleverne arbejder med rundt i de mange værksteder, se udstillinger af noget af det de allerede har lavet den første måned og få en snak med en af lærerne over en kop kaffe.

VÆR VELKOMMEN

Jubilæum 2017 – 9. sep.

Årgangsjubilæum lør 9. sep. 2017

Årets jubilæumsarrangement er som vanligt for 10-, 25-, 40-, 50-, og60-års jubilarer hvilket betyder at de inviterede er
årgang 2006-2007
årgang 1991-1992
årgang 1976-1977
årgang 1966-1967
årgang 1956-1957
 
Elever fra disse årgange bør sætte kryds i kalenderen og sørge for at alle fra årgangen får invitationen.
 
Dagens foreløbige program:
 
Kl. 14.30 – Eftermiddagskaffe.
Kl. 17.00 – Orientering om skolen, om den nye elevforening & sang i Storstuen.
Kl. 18.00 – Festmiddag.
 
Prisen for arrangement inkl. festmiddag er 110,- kr.
Øl, vin og vand kan købes.
 
Billet skal købes på forhånd.
Hvis du har problemer med online-billet-købet, så skal du henvende dig til skolen på 86556142
 
Vi vil meget gerne have tilmelding senest søndag 1. sep. 2017